Minoriteters rettigheter

På denne siden vil du finne informasjon om minoriteters rettigheter med hensyn til inngåelse av ekteskap. Informasjonsbrosjyrene ble produsert i i 2011 i samarbeid med LLHs juridiske rådgiver og Tolk Midt-Norge. Brosjyrene er lagt ut her på norsk, engelsk, fransk, arabisk, tyrkisk, somali og urdu.

Videre vil du finne et ressurshefte for ansatte i skolen og i skolehelsetjenesten og andre nettressurser som ble produsert i forbindelse med folkehelseprosjektet Tvangsekteskap Midt-Norge, finansiert av IMDI – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Dette var et folkehelseprosjekt der jeg i prosjektperioden hadde utstrakt kontakt med fagfeltet via forskere, statlig og fylkeskommunal administrasjon, krisesentre, minoritetsrådgivere, frivillige og humanitære organisasjoner og minoritetsmiljøer. Kunnskapsopphentingen som man finner i dokumentene presentert på denne siden kommer fra alle disse kildene.

Norsk

Engelsk

Fransk

Arabisk

Tyrkisk

Somali

Urdu

En del av oppdraget med prosjektet Tvangsekteskap Midt-Norge var å skrive en veileder for skole, skolehelsetjenesten og andre instanser som er tilknyttet grunnskole og videregående skole. Ordfører Rita Ottervik skrev forordet til denne veilederen som jeg forfattet for prosjektet i 2011.

De to neste dokumentene er fra et avsluttende seminar i Statens Hus i Trondheim for prosjektet Tvangsekteskap Midt-Norge 31. august 201, der ordfører Rita Ottervik bidro med innledningen og andre kjente navn fra fagfeltet holdt foredrag i løpet av seminardagen.

Det henvises til LLH og Skeiv Verden i brosjyrene på denne nettsida. Førstnevnte organisasjon har endret navn til Fri – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Du finner mer informasjon om disse organisasjonene her:

Fri – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Skeiv Verden

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *